Giới thiệu về website


"Chuyên môn là rừng, các thứ khác là củi. Trồng được rừng thì không lo thiếu củi"
Website này được xây dựng để cung cấp và trao đổi các thông tin, tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.
Các ý kiến góp ý hoặc đề nghị xin thêm tài liệu, ebook xin gửi về TS. Nguyễn Đức Hiển, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học KTQD; Email: nguyenduchien.neu@gmail.com; DĐ: 0912722202.

Lý lịch khoa học: /uploads/about/llkh_nguyen_duc_hien-v12.2014.docx
Trân trọng./.
                                                                                  LÝ LỊCH KHOA HỌC
Thông tin chung
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Hiển
 • Năm sinh: 1977; quê quán: Hải Dương
 • Học vị: Cử nhân hệ chính quy; chuyên ngành: Ngân hàng; cơ sở đào tạo: Trường Đại học KTQD; năm tốt nghiệp: 2000
 • Học vị: Thạc sỹ QTKD (MBA); cơ sở đào tạo: Trường đào tạo quốc tế Sau đại học, Đại học Ajou, Hàn Quốc; năm tốt nghiệp: 2006 (học bổng KOICA)
 • Học vị: Tiến sỹ kinh tế; chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; cơ sở đào tạo: Trường Đại học KTQD; năm tốt nghiệp 2012
 • Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng - NHNN Vệt Nam (từ 27/4/2015 đến nay); Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính (từ 13/2/2015 đến 27/4/2015), Nguyên Trưởng phòng TCCB (6/2010-7/2013), nguyên Phó Trưởng phòng QLKH Trường Đại học KTQD (12/2008-6/2010); nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Tư vấn về Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán (từ 2006-2008).
 • Lĩnh vực chuyên môn:
  • Lĩnh vực nghiên cứu chính: Ngân hàng – Tài chính
  • Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Phân tích và đầu tư chứng khoán; Tài chính hành vi; Quản trị rủi ro.
 • Thời gian công tác: Từ năm 2000
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh
Lĩnh vực chuyên môn
 • Ngân hàng – Tài chính
 • Đầu tư Tài chính
 • Tài chính hành vi
Bài báo khoa học
 1. Nguyen Duc Hien, Trinh Quang Hung, Bui Huong Giang, The Impact of The Anchoring and Adjustment Bias on Analysts’ Forecast in Vietnam Stock Market, Journal of Economics & Development, ISSN 1859-0012, Vol 15, N3, December 2013, pp59-76.
 2. Nguyễn Đức Hiển, Trịnh Quang Hưng, Bùi Hương Giang, Tác động của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên kết quả dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt Nam, Tạp chí KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 35-41.
 3. Nguyễn Đức Hiển, Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 8-19.
 4. Nguyễn Đức Hiển và Trần Thị Lan Hương, Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và khuyến nghị chính sách, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 11 (426) năm 2013.
 5. Nguyen Duc Hien, Ngo Duy, Le Vu, Nguyen Ngoc Tram, Empirical Research of Disposition Effect in Vietnam Stock Market, Journal of Economics & Development, ISSN 1859-0012, Vol 14, No.2, August 2012, pp. 52-71.
 6. Nguyễn Đức Hiển, Khám phá và xây dựng mô hình đo lường yếu tố tâm lý của hành vi nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam tiếp cận theo tài chính hành vi, Tạp chí KT&PT, số 180 tháng 6/2012
 7. Nguyễn Đức Hiển, Đàm Văn Huệ, Ngô Duy, Nguyễn Ngọc Trâm, Ứng dụng tài chính hành vi để khám phá những lệch lạc về hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua kiểm định kết quả giao dịch, Tạp chí KT&PT, số 180 (II) tháng 6/2012
 8. Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Nam, Đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế quản lý hướng đến mục tiêu xây dựng Trường Đại học KTQD thành đại học định hướng nghiên cứu, Tạp chí KT&PT, số tháng 11/2011.
 9. Nguyễn Đức Hiển, Vũ Thị Hồng Lê, Tài chính hành vi: Lý thuyết và ứng dụng, Tạp chí KT&PT, số 162 (tháng 12/2010).
 10. Nguyễn Đức Hiển, Nhận dạng và phân tích hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí KT&PT số 106 (4/2006)
 11. Nguyễn Đức Hiển, Yếu tố cảm tính trong hành vi của nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam, Tạp chí Chứng khoán số tháng 5/2006.
Đề tài, Dự án NCKH a) Chủ nhiệm
1. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hành vi nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam
2. Đề tái nhánh cấp Nhà nước: Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy CNTT cấp quốc gia trên cơ sở cách tiếp cận Foresight
3. Đề tài cấp cơ sở: Phát triển công nghiệp dệt may trong điều kiện hội nhập.
4. Đề tài cấp cơ sở: Chính sách nội địa hoá và sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam
b) Thư ký khoa học :
1. Đề tài cấp Nhà nước: Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu
2. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu, ứng dụng cách tiếp cận Foresight trong xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin của Việt Nam giai đoạn 2011-2020
3. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước của Việt Nam đến năm 2020.
4. Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Phát triển hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.
5. Đề tài cấp Bộ theo nhiệm vụ: Mô hình tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
6. Đề tài cấp Bộ : Luận cứ khoa học xây dựng trường đại học nghiên cứu khối kinh tế ở Việt Nam.
7. Đề tài cơ sở: Chiến lược nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2012- 2020
c) Thành viên:
1. Đề tài cấp Tỉnh: Nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước trong điều kiện hội nhập quốc tế
2. Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 
Giáo trình, Sách chuyên khảo
 
 1. Nguyễn Đức Hiển và cộng sự, 2002, Giáo trình Thị trường chứng khoán (viết Chương 9), NXB Tài chính
 2. Nguyễn Đức Hiển và cộng sự, Quản trị ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính (Sách dịch), NXB Tài chính năm 2003
 3. Trần Thọ Đạt (chủ biên), Nguyễn Đức Hiển và cộng sự, Foresight và cách tiếp cận Foresight trong xây dựng chiến lược nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin, NXB Chính trị Quốc gia, 2013
 4. Phạm Quang Trung (chủ biên), Đỗ Đức Bình, Nguyễn Đức Hiển và cộng sự, Mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013.
 5. Nguyễn Đức Hiển, Sách chuyên khảo: Tài chính hành vi, NXB Đại học KTQD (đang làm thủ tục xuất bản)
 6. Nguyễn Đức Hiển, Đàm Văn Huệ (Đồng chủ biên), Sách chuyên khảo: Mô hình đại học nghiên cứu khối kinh tế ở Việt Nam, NXB Đại học KTQD (đang làm thủ tục xuất bản)
Hội thảo khoa học
 1. Nguyễn Đức Hiển, Một số khuyến nghị về chính sách phát triển bền vững Thị trường chứng khoán Việt Nam và Lào tiếp cận theo tài chính hành vi, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào: Phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn tới năm 2020” Trường Đại học KTQD phối hợp với Bộ KH&ĐT Lào tổ chức tại Viêng Chăn (Lào), tháng 10/2012.
 2. Nguyễn Đức Hiển, Một số ý kiến về xây dựng trường đại học nghiên cứu khối kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội” do trường Đại học KTQD chủ trì tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2010.
 3. Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Nam, Khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu hiện nay và bài học kinh nghiệm trong ngăn chặn suy giảm, kích thích kinh tế của một số nước đối với Việt Nam, Hà Nội, 2009, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia do Trường Đại học KTQD và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức.
 4. Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Nam, Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội, 2010, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia do Trường Đại học KTQD và Hội đồng LLTW tổ chức.
 5. Nguyễn Đức Hiển và Phạm Quang Trung, Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, Hà Nội, 2010, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia do Trường Đại học KTQD và Hội đồng LLTW tổ chức.
 6. Nguyễn Đức Hiển, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng (2013), Mô hình đại học nghiên cứu và các khuyến nghị đổi mới chính sách phát triển Bộ môn và nguồn nhân lực giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Kỷ yếu Hội nghị cán bộ chủ chốt hè 2013 Trường Đại học KTQD.
Giải thưởng khoa học
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích đạt Giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 1998
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất NCKH sinh viên cấp Bộ năm 2010
 • Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học KTQD các năm  2010- 2013 về thành tích hướng dẫn sinh viên NCKH
Kinh nghiệm đào tạo sau đại học Đã hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ
Kinh nghiệm tư vấn, đào tạo ngắn hạn Đã tham gia tư vấn định giá và giảng dạy hàng trăm khóa đào tạo ngắn hạn về chứng khoán và tài chính cho các cơ quan và doanh nghiệp như: Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Viettel, BCEL (Lào), PVFC, Công ty giống cây trồng TW, Traphaco, Chứng khoán Đại Việt, Tập đoàn Than và KS Việt Nam, NXB Giáo dục, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương VN, Ngân hàng Công thương Việt Nam…
Các môn có thể giảng dạy 1. Phân tích và đầu tư chứng khoán
2. Tài chính hành vi
3. Thị trường chứng khoán
4. Quản lý danh mục đầu tư
5. Quản trị rủi ro
6. Phân tích tài chính
 

 
Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 1557

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21077

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1084059

Khảo sát

Bạn thấy giao diện website như thế nào?

Nhìn rất đẹp, dễ sử dụng

Tạm được, chưa bắt mắt lắm

Nên chỉnh sửa 1 số chỗ

Xấu